PROGRAM

1. DAN (22.06.2018. petak) BEOGRAD

Polazak u 17:00h iz Beograda sa parkinga autobusa ispred Kuće Cvijeća (ulica Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića) i u 18:30h iz Novog Sada sa parkinga ispred Ekonomskog fakulteta. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku prema Varšavi...

2. DAN (23.06.2018. subota) VARŠAVA

Dolazak u Varšavu u prijepodnevnim časovima. Po dolasku razgledanje grada: kvart Starog grada - Stare Miasto koji je potpuno rekonstruisan poslije II svijetskog rata i stavljen pod zaštitu UNESCO-a, Kraljevski Dvor, Stub kralja Zigmonda i Trgovački skver, zatim tzv Kraljevska staza sa puno klasicističkih palata, Predsjedničke palate, zgrade Varšavskog univerziteta... Nakon obilaska smještanje u hotel. Noćenje.

3. DAN (24.06.2018. nedelja) VARŠAVA-MOSKVA

Doručak.  Napuštanje hotela. Polazak za Moskvu. Dnevna i noćna vožnja kroz  Baltičke zemlje…

4. DAN (25.06.2018. ponedjeljak) MOSKVA

Dolazak u Moskvu oko podneva. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme za odmor. Mogućnost fakultativnog odlaska gradskim prevozom, na razgledanje najljepših stanica moskovskog metroa. Moskovski metro je jedan od najprometnijih na svijetu, a zasigurno je i vizuelno jedan od najimpresivnijih. Povratak u hotel. Noćenje.

5. DAN (26.06.2018. utorak) MOSKVA

Doručak. Odlazak gradskim prevozom na razgledanje Moskve, sa vodičem: šetnja Crvenim trgom, prolaz pored Boljšoj teatra, Novodevičijeg manastira, Univerziteta Lomonosov, parka Pobede, Crkve Hrista Spasitelja, Varabjovih brda, Tverske ulice i Novog Arbata.

Zatim fakultativni obilazak do Kremlja i obilazak srca politike i moći ruske države. Odatle je Ivan Grozni započeo svoju diktaturu, Napoleon posmatrao kako Moskva gori, Lenjin krojio diktaturu proleterijata, a Jeljcin napravio novu Rusiju. U muzeju Kremlja čuvaju se pokloni državnika, odjeća Petra Velikog i Katarine Velike, kao i najveća zbirka dijamanata i dragog kamenja. Također ćemo obići i Uspenjski sabor, carski top i carsko zvono, veliku Kremljinsku palatu, Palatu kongresa i Predsedničku palatu..  Slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Noćenje.

6. DAN (27.06.2018. srijeda) MOSKVA

Doručak. Slobodno vrijeme u gradu. U popodnevnim satima odlazak gradskim prevozom do OTKRITJE  arene, gdje će se odigrati meč između Srbije i Brazila. Po završenom meču, povratak u hotel. Noćenje.

7. DAN (28.06.2018. četvrtak) MOSKVA - MINSK

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Minsk. Dolazak u večernjim satima. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.

8. DAN (29.06.2018. petak) MINSK – POLJSKA – SLOVAČKA – MAĐARSKA

Doručak .Napuštanje hotela i polazak ka Srbiji. Vožnja kroz Belorusiju, Poljsku, Slovačku, Mađarsku. Usputne pauze po potrebi.

9. DAN (30.06.2018. subota)  – SRBIJA

Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima.

CIJENA

CIJENA ARANŽMANA:  790 KM

CIJENA UKLJUČUJE:

 • Prevoz modernim turističkim autobusima (KLIMA, TV - VIDEO...) sa garantovanim polascima iz Beograda i Novog Sada.
 • Smještaj na bazi 1 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3*** u Varšavi, sobe 1/3.
 • Smještaj na bazi 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3*** u Moskvi, sobe 1/3.
 • Smještaj na bazi 1 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3*** u Minsku, sobe 1/3.
 • Kompletnu organizaciju uz pratioca putovanja.

CIJENA NE UKLJUČUJE:

 • Usluge nepomenute u programu.
 • Doplata  za dvokrevetnu sobu 40 KM
 • Putničko zdravstveno osiguranje i osiguranje prtljaga ukupno 20 KM
 • Fakultativni izleti: moskovski metro 20 €  i obilazak Kremlja 40 €
 • Ulaznica za utakmicu od 140 EUR do 350 EUR (zavisno od pozicije na stadionu i raspoloživosti ulaznica)

NAPOMENE:

 • Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.
 • Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost aerodroma) koji u proljetnoj sezoni mogu biti otežani.
 • Agencija BUENA VISTA ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.
 • Za ovaj program važe OPSTI USLOVI PUTOVANJA Turističke agencije BUENA VISTA od 01.04.2008.

VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

IZVOD IZ OPSTIH USLOVA PUTOVANJA (CHARTER LETOVI):

ČLAN 4.

“…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova, i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

SOL SPORT

ARGENTINA - HRVATSKA

od 1999 KM

ARGENTINA - HRVATSKA

MOSKVA AVIONOM

SVJETSKO PRVENSTVO U NOGOMETU – RUSIJA 2018.

ISLAND - HRVATSKA AVIO

ISLAND - HRVATSKA AVIO

SVJETSKO PRVENSTVO U NOGOMETU - RUSIJA 2018.

5 DANA AVIO

SRBIJA - BRAZIL AVIO

od 1999 KM

SRBIJA - BRAZIL AVIO

SVJETSKO PRVENSTVO U NOGOMETU - RUSIJA 2018.

Srbija - Brazil