PROGRAM

1.DAN -18.06.2018.(PONEDJELJAK) – BEOGRAD – MOSKVA

Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ Beograd, dva sata prije polijetanja aviona. Direktan let za Moskvu u 06:35h. Dolazak u Moskvu u 10:15(lokalno vrijeme) na međunarodni arodrom Šeremetjevo. Organizovani transfer do hotela. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.

2.DAN-19.06.2018.(UTORAK) -  MOSKVA

Doručak. Mogućnost fakultativnog odlaska na razgledanje Moskve sa vodičem: šetnja Crvenim trgom, prolaz pored Baljšoj teatra, Novodevičijeg manastira, Univerziteta Lomonosov, parka Pobjede, Crkve Hrista Spasitelja, Varabjovih brda, Tverske ulice i Novog Arbata,zatim  odlazka na   razgledanje teritorije Kremlja i kremaljskih crkava; Uspenjske, Arhangelske i Blagoveštenske, velikog carskog topa iz 16. vijeka kao i najvećeg zvona na svijetu teškog 202 tone i visokog 6.14 metara. Po završenom razgledanju,slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Noćenje.

3.DAN-20.06.2018.(SRIJEDA) –MOSKVA –NIŽNJI NOVGOROD

Doručak.Napuštanje hotela.Odlazak autobusom u Nižnji Novgorod. Smještaj u hotel. Noćenje.

4.DAN-21.06.2018.(ČETVRTAK) NIŽNJI NOVGOROD – MOSKVA

Doručak.Slobodno vrijeme za individualno razgledanje grada. U večernjim satima odlazak na utakmicu Argentina - Hrvatska (u 20:00h).  Po završetku utakmice,okupljanje putnika i polazak autobusom za Moskvu. Dolazak na aerodrom u jutarnjim satima.Čekiranje. Let za Beograd u 11:00h. Slijetanje u Beograd u 12:50h.

CIJENA

CIJENA ARANŽMANA 1999 KM

CIJENA UKLJUČUJE:

 • avio karta Beograd-Moskva-Beograd
 • transfer BiH aerodrome u Beogradu i od aerodrom Beograd do BiH
 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Moskvi
 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Nižnji Novgorodu
 • autobuski prevoz na relaciji Moskva –Nižnji Novgorod-Moskva
 • povratni transfer aerodrom Šeremetjevo-hoteli-aerodrom
 • aerodromske takse

CIJENA NE UKLJUČUJE:

 • Ulaznica za utakmicu od 140 EUR do 350 EUR (zavisno od pozicije na   stadionu i raspoloživosti ulaznica)
 • fakultativna razgledanja
 • moskovski metroi-20 €
 • razgledanje Moskve sa vodičem- 40 €
 • ulaznice u muzeje

NAPOMENE:

 • Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.
 • Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost aerodroma) koji u proljetnoj sezoni mogu biti otežani.
 • Agencija BUENA VISTA ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.
 • Za ovaj program važe OPSTI USLOVI PUTOVANJA Turističke agencije BUENA VISTA od 01.04.2008.

VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

IZVOD IZ OPSTIH USLOVA PUTOVANJA (CHARTER LETOVI):

ČLAN 4.

“…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova, i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

                                                                               

SOL SPORT

ROMA - JUVENTUS

ROMA - JUVENTUS

11.05.-15.05.2018.
5 DANA / AUTOBUS

SRBIJA - BRAZIL BUS

SRBIJA - BRAZIL BUS

SVJETSKO PRVENSTVO U NOGOMETU - RUSIJA 2018.

Srbija - Brazil

SRBIJA - BRAZIL AVIO

od 1999 KM

SRBIJA - BRAZIL AVIO

SVJETSKO PRVENSTVO U NOGOMETU - RUSIJA 2018.

Srbija - Brazil